Foredrag

De andre er oss1

Kristin setter i sine foredrag søkelys på verdibaserte temaer som menneskeverd, inkludering og mangfold. Hennes utgangspunkt er at vi er gjensidig avhengig av hverandre som medmennesker uansett hvilke roller vi har i samfunnet, og at vi lever våre verdier i samhandling med hverandre. Hun viser oss hvordan raushetskompetanse kan bygge relasjoner, forebygge fordommer og stimulere til inkludering og deltakelse i praksis – enten det er på arbeidsplassen, på skolen, i barnehagen eller i nærmiljøet. Foredragene berører, utfordrer og inviterer til refleksjon og endring.

Kristin er en erfaren kurs- og foredragsholder innenfor et bredt spekter av temaer som raushetskompetanse, inkluderende leder- og medarbeiderskap, relasjonsbygging, kultur og samspill i organisasjoner.

Kristins bransjeerfaring spenner vidt: fra frivillige organisasjoner, offentlig sektor, shipping, prosessindustri og konsulentvirksomhet – nasjonalt og internasjonalt. Hun er også en dyktig konferansier og møteleder.

Botnmark er forfatter av boken Raushetens grenseland «Alle skal med?» (Z-forlag, 2014). Det er beretningene om personer og familier som er såkalt annerledes. Erfaringen med å balansere et krevende lederansvar med de livsutfordringer som følger med å ha et barn som får en funksjonshemming, er en dimensjon hun bærer med seg i alt hun gjør. De erfaringene hun gjør både som leder og sammen med datteren, bidrar også til å kaste lys over samfunnet og hvordan vi forvalter våre verdier.

Noen av Kristins foredrag:

  • Raushetskompetanse: Inkludering og deltakelse i praksis
  • Anerkjennende ledelse: Om å lede seg selv for å kunne lede andre
  • I stormens øye – eller stille før stormen?: Om å forberede og lede endring
  • Led for livet: Mangfold og deltakelse i et livsløpsperspektiv
  • Medarbeiderskap: Mitt bidrag til god samhandling
  • Engasjement og kulturbygging: Lær å utløse organisasjonens kraft
«Det var et veldig bra foredrag om Raushetskompetanse! Sjelden har jeg fått så mange gode tilbakemeldinger på innhold og form i etterkant.»
Hege Lauvland
Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
For foredrag, kurs eller rådgivning kontakt: kristin.molvik@botnmark.com, tlf. +47 916 06 635 eller via www.orator.no

Temaene er relevant på arbeidsplassen, i tjenestene, mellom leder og medarbeider mv. Eller som her, i skolen:

[easy-contactform id=236]