Om forfatteren

Kristin Molvik Botnmark er cand.polit. med hovedfag i sosiologi.

10480581_4849587733077_3464304187481421628_o-2Kristin har lang og bred erfaring som toppleder fra ulike bransjer og industrikonsern nasjonalt og internasjonalt. Nå er hun daglig leder for gründervirksomheten Gammel Nok som setter fokus på seniorer og omstilling i arbeidslivet.

Erfaringen med å balansere et krevende lederansvar med de livsutfordringer som følger med å ha et barn som får en funksjonshemming, er en dimensjon hun bærer med seg i alt hun gjør. De erfaringene hun gjør både som leder og sammen med datteren bidrar også til å kaste lys over samfunnet og hvordan vi forvalter våre verdier.

Kristin er en erfaren kurs- og foredragsholder innefor et bredt spekter av temaer knyttet til raushetskompetanse, inkluderende leder- og medarbeiderskap, relasjoner og kommunikasjon.

Sagt om foredragene:

Tusen takk for et nydelig foredrag!

Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger fra våre kollegaer.

Du ga oss gode  refleksjoner og tanker som vi tar med oss i vårt videre arbeid.

Du har virkelig truffet godt på det vi ønsket oss!

For forespørsler og informasjon, ta kontakt: kristin.molvik@botnmark.com