Verdien av mangfold

De er der. Midt blant oss. Hvem er de – annerledesmenneskene? Det kommer an på øyet som ser. Jeg hørte en gang noen si at funksjonshemming oppstår i møtet med samfunnets krav og forventninger. Kan det være at barrierene lages av oss, samfunnet, deg og meg?

Innovasjon og bærekraft.  Har det verdi å ha dem i samfunnet vårt?  Et ensrettet syn på hva som er normalt, det produktive, kan på kort sikt virke kostnadseffektivt. Men ensretting er ikke bærekraftig på lengre sikt. Det fremtidsrettede og robuste samfunnet må finne løsninger på stadig nye utfordringer. Innovasjon krever at vi evner å tenke utenfor boksen, at vi orker å ta steget ut av den såkalte komfortsonen. At vi møter det fremmede med åpenhet og nysgjerrighet.

Mangfold gir bedre løsninger. Hva risikerer vi dersom vi anser menneskelig variasjon som en ulempe? Vi risikerer å bygge flere barrierer for stadig flere av oss. At normalt blir smalt. For ikke å snakke om kjedelig. Vi tar sjansen på at noen få kan finne løsninger på alt for alle. I samfunnet som spør seg hva vi skal leve av etter oljen, er dette verd å tenke over.

I all menneskelighet. Kan kontrastene i menneskelige egenskaper i seg selv ha betydning for vår samlede verdiskaping? Jeg tror det. Jeg tror på et samfunn som tar alle ressurser i bruk, uansett evne, og hvor menneskene deler ressursene sine med hverandre. Med ulike livserfaringer og forutsetninger møter vi ulike utfordringer. Bare ved å kjenne barrierene, kan vi i fellesskap bryte dem ned. Jeg ønsker meg at du ser på annerledesmenneskene slik du ser på deg selv og dine nærmeste. Som mennesker.

10000992_650029005074267_1265198530212134518_o