Ingen er alt alene

Vi feirer i dag: Grunnloven. Demokrati. Velferd for alle. Frihet og likeverd. Frihet til individuelle valg. Frihet til å bestemme. Til å inkludere. Til å vise vei. Ta ansvar. Frihet fra fattigdom og nød. Frihet fra frykt, vold og krenkelser. Frihet fra diskriminering og utestengelse.

Vi feirer likeverd og mangfold. Alle skal med. La det ikke være ønsketenkning. Frihet og likeverd for meg henger sammen med deg. Om min frihet krenker din, er vi ikke et samfunn av likeverdige. Vi står på hverandres skuldre, du og jeg. Hvordan vi møter «de andre» speiler oss, samfunnet. Sammen står vi på skuldrene til dem som gikk foran. De som kjempet for rett og frihet. Vi har mye å forvalte, du og jeg. Gratulerer med dagen!

205029_1327282837656_945070_n