I hjertet av mangfoldet

”Diversity matters” sier næringslivskonsulentene. ”Celebrate diversity” sier menneskeretts-organisasjonene. De har helt rett. Mangfold betyr noe! Men om det er dette mangfoldet som utspiller seg her de mener, er jeg mer usikker på.

Det er lørdag og midt i Oslo. De møtes på festival. Mangfoldsfestival. Eller Disimmilisfestival, som den egentlig heter. To spesielle ungdommer med drømmer, håp og helt vanlige behov: Å bli sett og å få være med.

Konformitetskravene er opphevet. Her er det ingen som måles eller veies. Kreativitet, sang, musikk, dans og mestring er det som teller her. Og alle får være med. Til og med jeg, som kanskje akkurat nå er strukket ut av skallet mitt, må gi etter. Jeg danser! På Rådhusplassen. Sammen med Selma og Helene. To spesielle jenter med store hjerter. I hjertet av mangfoldet.

Selma&Helene